Step 1    PREPARE

Krok 1 Pripravte sa

Položte plátno na rovný povrch. Usporiadajte si svoju farbu. Použite základné vrstvy.